Door middel van gesprek wordt gekeken naar de probleemgebieden en klachten die zich in het heden (in het hier en nu) afspelen. De focus ligt op het stil staan bij de eigen gedachtes en gevoelens, alsook op het nadenken over de gevoelens en gedachtes van anderen. Er wordt gekeken welke aspecten uit het verleden een invloed hebben op dit heden en er kan (in mindere mate) een opdracht of oefening meegegeven worden. Op die manier krijgen de mensen zelf zicht op hoe veranderingen bewerkstelligd kunnen worden.
Galerie Lieve Lambrecht Art4Office Psycholoog Mechelen